OIKOMISHOITO


 

Niin yksittäisten hampaiden virheasennot kuin purennan ja leukojen
epäsuhdat voivat aiheuttaa kipuja ja hankaluuksia pureskelussa tai esteettistä
haittaa. Vastaanotollamme on mahdollista tehdä oikomishoitoja ja tarvittaessa
konsultoida oikomiseen erikoistunutta hammaslääkäriä vaativimpien hoitojen
osalta.

Oikomishoidon kesto riippuu pääasiassa hoidon vaativuudesta.
Potilaan omalla hoitomyöntyvyydellä ja hoidolle asetetuilla odotuksilla on
luonnollisesti ratkaiseva vaikutus hoidon vaativuuteen, kestoon ja
kustannuksiin.

Useimmiten oikomishoidon päätteeksi ja hoitotuloksen varmistamiseksi
hampaiden takapinnalle kiinnitetään pieni näkymätön lanka, joka jää
pysyvästi paikoilleen ns. retentiokaareksi.

 

ORTHOCAPS®


 

Sekä laajoissa hoidoissa että pienilläkin osa-alueilla hammaskaaret voidaan
tasoittaa Orthocaps®-menetelmällä. Menetelmä ottaa huomioon hampaiston
omat biologisen vasteen ja hoito suunnitellaan sen perusteella.

Hoidon aluksi hampaisto jäljennetään ja tavoiteltava oikomistulos
mallinnetaan kolmiulotteisesti. Mallinnuksen perusteella tilataan yksilölliset
oikomiskaaret, joilla oikominen toteutetaan. Kaaret ovat yksilöllisiä ja
vaihdetaan muutaman viikon välein Orthocaps –hoitoja suorittavan hammaslääkärin
valvonnassa.

Hoitoa seurataan ja tarvittaessa hoitosuunnitelmaa voidaan muuttaa
digitaalisen mallinnuksen avulla. Järjestelmällä saavutetaan ulospäin
huomaamattomasti tasainen hammasrivistö ja toimiva purenta.

 

INGMAN ALIGNER™


 

Etuhammasalueella voidaan käyttää Orthocaps-kaarien vaihtoehtona Inman
Aligner-kojetta. Se on huomaamaton, akryylimuovista ja silikonikumista
valmistettu oikomislaite, jossa on kaksi jousilla varustettua kaarta hampaiden
sisä- ja ulkopinnoille. Laite pysyy napakasti paikoillaan hampaiden päällä.

Kojeen vaikutus perustuu pehmustettujen kaarien aikaansaamaan, halutuille
hampaanpinnoille kohdistuvaan paineeseen, joka saa aikaan hampaan
liikkumisen ja kääntymisen suussa hammaskaarella oikeaan asentoon.

Inman Aligner™ on käyttökelpoinen myös muun esteettisen hammashoidon
tukihoitona, koska hampaita ei asentovirheiden takia tarvitse muotoilla niin
voimakkaasti.

 

PERINTEINEN OIKOMISHOITO


 

Perinteinen, kiinnikkeillä ja kaarilla toteutettava oikomishoito on joissakin
tapauksissa tarpeen ja suositeltavin vaihtoehto. Hoito etenee sykäyksittäin ja
toteutetaan kuukausikontrolleissa vaihdettavilla metallikaarilla.

Perinteisen menetelmän etuna voidaan pitää sen ylivoimaista monipuolisuutta.